top of page
5011 - סגולה ללידה קלה ותפילת הדרך

5011 - סגולה ללידה קלה ותפילת הדרך

22.00 ₪מחיר
 שיר למעלות סגולה ללידה קלה ושמירה על היולדת והילוד

 סגולה מאת הבעל שם טוב לשמירה על היולדת ועל הרך הנולד  "שיר למעלות" הינו קטע מספר התהילים שחובר ע''י דוד המלך, הבעש''ט צירף לו מס' מילים קדושות והן יחדיו מודפסות מעל כרטיס אחד המשמש לשמירה והגנה מכל פגע . 

נוהגים יהודים בתפוצות ישראל לתלות את "שיר המעלות" מעל מיטת היולדת כבר בבית הרפואה ולהצמיד לעריסת התינוק.

גם כאשר היולדת חוזרת לביתה תולים בחדרה את הסגולה ללידה קלה לשמירה על היולדת והילוד.

סגולה לשמירה והגנה המביאה שפע ברכה והצלחה.
בכרטיס חת"ת (חומש-תהילים-תניא) ממוזער במיקרופילם בגודל כרטיס אשראי.

בצידו האחד תפילת הדרך ובצידו השני סגולה ללידה קלה.

הכרטיס נשמר בנרתיק עליו ניתן להטביע הקדשה בהתאמה אישית ומיועד להנחה בכיס, ברכב, בילקוט הילד ועוד…

 

מה זה חת"ת

 

החת"ת. הספר הקדוש, המאגד את שלושת ספרי היסוד היהודים (חומש - תהילים - תניא) הוא סגולה בדוקה ונפלאה להצלחה ולשפע ברכה להגנה ושמירה מכל פגע. הרבי מלויובאיווטש עודד כל בית ישראל שיהיה ברשותם ספר זה בכל מקום.

 

מה זה מיקרופילם?

המיקרופילם מאפשרים הקטנה של כרכים שלמים של ספרי הקודש עד פי 3000 - לכדי שקופיות זעירות הנישאות בקלות וניתן לשאתן  עימנו לכל מקום שנחפוץ ללא מאמץ.
 

קדושה במיקרופילם
ב-ז' אייר תנש"א במהלך חלוקת השטרות לצדקה )'זורע צדקות' עמ' 64 ( מסר לרבי מליובביץ הרב משה הלברשטם, מנהל מפעל הש"ס, את הספר 'רזיאל המלאך' על מיקרופילם.
כ"ק אדמו"ר: בשורות טובות והצלחה רבה, מן הסתם כתבתם שיש לשמור על קדושת הספר.
הנ"ל: זה מונח בנרתיק מיוחד, כיס בתוך כיס.
כ"ק אדמו"ר: כשלא יכתבו לשמור על קדושת הספר, עלול מישהו להחזיק זאת אצלו, או במקום כלשהו שאינו מתאים, ואילו כשזה ייכתב – הלה יחשוש, הוא יחשוש לפחות מהקב"ה...
התקשרות 880 פרשת נשא
א' בסיון תשע"א
 

 

 

דגם: 5011

 

 
צבע

מוצרים דומים