top of page
3008-סגולה לפרנסה הצלחה ושמירה

3008-סגולה לפרנסה הצלחה ושמירה

12.00 ₪מחיר

סגולה זו נמסרה ע"י
הגאון הצדיק ר' משה טייטעלבוים לעם היהודי
מהרה"ק מוהר"ר ישראל בעל שם טוב זצלה"ה
"הסגולה הזאת בכל פתח ביתך דבקו בכל מקום אשר תדורו"
הסגולה נכתבה מחדש ע"י סופר סת"ם ירא שמים על גבי קלף ועוטרה בסמלי יודאיקה סגולתיים ואמנותיים לפרנסה בשפע. סגולה לפרנסה לשמירה והצלחה הודפסה לזיכוי הרבים לתליה בפתח הבית ובכל מקום אשר תדורו

 

דגם: 3008

מוצרים דומים