top of page
רימון - משחרר את הפוטנציאל הטוב והחיובי הטמון בך.

רימון - משחרר את הפוטנציאל הטוב והחיובי הטמון בך.

88.00 ₪מחיר

הקב"ה רוצה להשרות את ברכתו עליך, בני משפחתך, ביתך ועסקך. את ברכתו הוא משפיע באמצעות שבעת המינים.

עלי שבעת המינים ואדמת ארץ הקודש משובצים בכרטיס קלף סגולתי לברכה והצלחה.
 

הברכה שמביא לך הרימון

אם תישא לכל אשר תלך את הכרטיסיה שלתוכה הכנסנו רימון מארץ הקודש עם מעט מהאדמה בה גדלה, תתברך עם הפוטנציאל והיכולת להגיע לרמה הגבוהה ביותר שלך הוסתר עד כה בתוכך. הרצונות והמחשבות הטובים שלך יבואו וייכנסו לפעולה ובו זמנית יביאו תועלת לך ולאנושות בכלל.
 

כרטיסי ברכה אמיתיים מארץ הקודש

אלוקים רוצה להשרות את ברכתו עליך, בני משפחתך, ביתך ועיסקך. את ברכתו זו הוא משפיע באמצעות שבעה מינים של צמחים: חיטה, שעורה,גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. לאחר שגדלו על אדמתה של ארץ הקודש הם מלאים תועלת וקדושה ונושאים בחובם שפע של ברכה והצלחה ; ברכות הרגש והנפש ; בריאות הגוף והנשמה ; חיזוק תיפקוד המח ועוד

מוצרים דומים