top of page
סגולה לפרנסה לשמירה והצלחה

סגולה לפרנסה לשמירה והצלחה

79.00 ₪מחיר

סגולה זו נמסרה ע"י

הגאון הצדיק ר' משה טייטעלבוים לעם היהודי

מהרה"ק מוהר"ר ישראל בעל שם טוב זצלה"ה

"הסגולה הזאת בכל פתח ביתך דבקו בכל מקום אשר תדורו"

הסגולה נכתבה מחדש ע"י סופר סת"ם ירא שמים על גבי קלף ועוטרה בסמלי יודאיקה סגולתיים ואמנותיים לפרנסה בשפע.

סגולה לפרנסה לשמירה והצלחה הודפסה לזיכוי הרבים לתליה בפתח הבית ובכל מקום אשר תדורו

גודל הסגולה לפרנסה 25X35 ס"מ.

 

דגם: 2000

מוצרים דומים