top of page
זית - מחזק משמעותית את הזיכרון ואת העוצמה הקוגנטיבית.

זית - מחזק משמעותית את הזיכרון ואת העוצמה הקוגנטיבית.

88.00 ₪מחיר

הקב"ה רוצה להשרות את ברכתו עליך, בני משפחתך, ביתך ועסקך. את ברכתו הוא משפיע באמצעות שבעת המינים.

עלי שבעת המינים ואדמת ארץ הקודש משובצים בכרטיס קלף סגולתי לברכה והצלחה.

הברכה שיביא לך הזית

עלי הזית מסמלים שלום בעולם. אם תישא לכל אשר תלך את הכרטיסיה המקסימה, לתוכה הכנסנו עלה זית מארץ הקודש עם מעט מהאדמה בה גדל תחוש בכך. יחד עם זאת, ביכולתו של העלה לחזק בצורה משמעותית את כח הזכרון ואת העוצמה הקוגנטיבית שלך

כרטיסי ברכה אמיתיים מארץ הקודש

אלוקים רוצה להשרות את ברכתו עליך, בני משפחתך, ביתך ועיסקך את ברכתו זו הוא משפיע באמצעות שבעה מינים של צמחים: חיטה,שעורה,גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. לאחר שגדלו על אדמתה של ארץ הקודש הם מלאים תועלת וקדושה ונושאים בחובם שפע של ברכה והצלחה .ברכות הרגש והנפש ; בריאות הגוף והנשמה ; חיזוק תיפקוד המח ועוד

 

דגם: 9005

מוצרים דומים