top of page
ברכת הרבי מליובביץ לבריאות ושמחה

ברכת הרבי מליובביץ לבריאות ושמחה

22.00 ₪מחיר

הכרטיס שגודלו כגודל כרטיס אשראי כולל:

א. תמונת הרבי מליובאוויטש

ב. ברכת הרבי לבריאות ושמחה

ג. מיקרופילם ובו ממוזערים  כל התורה תהילים וספר התניא"

 

כרטיס ברכה המונח בנרתיק קטיפה מהודר מיועד להנחה

בכיס, ברכב, בילקוט הילד ועוד…

 

סגולה נפלאה לשמירה והגנה לבריאות ושמחה

 

מדהים איך ש-כרטיס  אחד קטן, מסוגל להפוך כל ארנק לארון ספרי קודש  וכל כיס למקור קדושה המשפיעה על הנשמה!!!

 

מה זה חת"ת?

 

החת"ת. הספר הקדוש, המאגד את שלושת ספרי היסוד היהודים (חומש - תהילים - תניא) הוא סגולה בדוקה ונפלאה להצלחה ולשפע ברכה להגנה ושמירה מכל פגע. הרבי מלויובאיווטש עודד כל בית ישראל שיהיה ברשותם ספר זה בכל מקום.

 

מה זה מיקרופילם?

המיקרופילם מאפשרים הקטנה של כרכים שלמים עד פי 3000 לכדי שקופיות זעירות הנישאות בקלות יכולים אנו לקחת עימנו לכל מקום שנחפוץ את ספרי הקודש ללא מאמץ.
 

קדושה במיקרופילם

ב-ז' אייר תנש"א במהלך חלוקת השטרות לצדקה )'זורע צדקות' עמ' 64 ( מסר לרבי מליובביץ הרב משה הלברשטם, מנהל מפעל הש"ס, את הספר 'רזיאל המלאך' על מיקרופילם.

כ"ק אדמו"ר: בשורות טובות והצלחה רבה, מן הסתם כתבתם שיש לשמור על קדושת הספר.

הנ"ל: זה מונח בנרתיק מיוחד, כיס בתוך כיס.

כ"ק אדמו"ר: כשלא יכתבו לשמור על קדושת הספר, עלול מישהו להחזיק זאת אצלו, או במקום כלשהו שאינו מתאים, ואילו כשזה ייכתב – הלה יחשוש, הוא יחשוש לפחות מהקב"ה...

התקשרות 880 פרשת נשא

א' בסיון תשע"א

 

דגם: 5016

צבע

מוצרים דומים