top of page

ללידה קלה ולהגנה על היולדת והיילוד

שיר למעלות שמירה לילד וליולדת עם חת''ת ממוזער
 

מקור הסגולה
סגולה מאת הבעל שם טוב לשמירה על היולדת ועל הרך הנולד  "שיר למעלות" הינו קטע מספר התהילים שחובר ע''י דוד המלך, הבעש''ט צירף לו מס' מילים קדושות והן יחדיו מודפסות מעל כרטיס אחד המשמש לשמירה והגנה מכל פגע .

 

מנהג ישראל
נוהגים יהודים בתפוצות ישראל לתלות את "שיר המעלות" מעל מיטת היולדת כבר בבית הרפואה ולהצמיד לעריסת התינוק.
גם כאשר היולדת חוזרת לביתה תולים בחדרה את הסגולה ללידה קלה לשמירה על היולדת והילוד.

מה זה חת"ת  ממוזער (מיניאטורי)
חתת ראשי תבות  
חומש - תהילים - תניא

 

חת"ת במיקרופילם
חת"ת רגיל שנכתב עם אותיות קטנות במיוחד זה לא מיועד קריאה, אבל זה משהו שצריך להיות איתך תמיד
אם אתה עדיין רוצה לקרוא את תוכנו, קח זכוכית מגדלת.  בהצלחה

 

להגנה, ברכה והצלחה

bottom of page