כניסה לחברים רשומים

 

סגולות וקמעות

סגולות וקמעות
פירוש המילה סגולה ע''פ ההגדרה העברית הינו: דבר חמדה ,אוצר מיוחד,קניין יקר. משמעות המילה היא ביטוי של עניין נעלה המסמל כח בעל השפעה. צירוף המילים "עם סגולה" המופיע בתנ''ך בספר שמות יט' " והייתם לי סגולה מכל העמים ,כי לי כל הארץ" מורה על הסגוליות אותה מייחס הקב''ה לעם ישראל , תכונות אותן אין בעמים אחרים, עםאשר ביכולתו לחולל שינויים ולהשפיע על עולמות עליונים.
סגולה כפי שהיא מוכרת כיום בסימבוליות של תשמישים מקודשים ,הינה חפץ או פעולה להם יכולת
להביא להתגשמות שאיפות ורצונות שונים. ישנן פעולות מסורתיות הנעשות כסגולה להשפעות
שונות, הסגולות הנפוצות יותר הינן קמעות שניתנו מרבנים או מקובלים אשר הורו עליהם בראייה
קבלית. צדיקים ומורי הוראה תיקנו כי לפסוקים מסוימים מהתנ''ך ומהתלמוד כוח המסוגל לישועה.
ישנן פעולות בעלות אופי סגולתי הנהוגות במשך דורות ,בולטת מביניהם ההנהגה לילך לקברי
צדיקים. תופעה זו החלה כבר מתקופת התנאים אך היא צברה תאוצה ונעשתה נפוצה יותר לאחר
מכן בתקופת החסידות. ההשטחות על קברי צדיקים ידועה ככזאת המסוגלת לישועות עצומות .
בגמרא מובאים מספר אזכורים ומובאות בהם נעשה שימוש בסגולות.
במנחות כ''ט ע''ב מובאת סגולה לשמירה מכל רע : "בטחו בה' עדי עד כי ביה ה'
צור עולמים . אמר ליה : כל התולה ביטחונו בהקב''ה ,הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא".
סגולה לשמירת הדרך מופיעה בסוטה מ''ו ע''ב : " כל שאינו מתלווה כאילו שופך דמים". ועוד מובא
שם:"כל המלווה את חברו ארבע אמות בעיר אינו ניזוק".
 במסכת עבודה זרה ,י''ח מובא מעשה אודות רבי מאיר בעל הנס לו מיוחסת האמרה "אלוה דרבי
מאיר ענני" . הגמרא מספרת כי רבי מאיר מסר הבטחה לסוהר, ע''מ שישחרר את גיסתו שהייתה
מוחזקת בבית בושת כעונש ע''י הרומאים, כי באם יאמר " אלוה דמאיר ענני" ינצל מכל רע
ומשנתקיימה הבטחתו זו ,הפכו צמד מילים אלו לסגולה נפלאה הרווחת עד כיום.
כידוע הקבלה המעשית נאסרה לשימוש ע''י הארי' הקדוש בתקופתנו בה כולנו בחזקת טמאים
מפני שאין בידינו אפר פרה אדומה וישנם כאלו התוהים האם קמעות נכללות בקטגוריה זו ?
קמעות הינם על הגבול הדק שבין הקבלה המעשית לבין הופעתה השטחית של הקבלה (-כמו מתן
עצות ממקובלים ע''פ חישובי שמות וכדומה..( אך ישנן מקורות לקמעות בתורה, כך שאם מקור הקמע
הינו מהימן ונעשה ע''י צדיק אמיתי והוא ניתן על בסיס קיום מצוות המתבצע בהם יכולים הם
להיות לעזר ולישועת הרבים.
דוגמא לכך אפשר לראות מהבעש''ט הקדוש שהיה נותן בצעירותו קמעות לרפואה, מתוקף תפקידו
כמרפא . בערוב ימיו נהג הבעש''ט שלא להשתמש בשמות קדושים אלא היה כותב את שמו בלבד :
ישראל בן שרה או ישראל בן אליעזר ואלו היו הקמעות אותן היה נותן לישועות והצלחות.
הרבי מליובאוויטש נהג לחלק דולרים לברכה אותם המקבל היה נותן לצדקה ובכך חפץ גשמי ממשי
היה הכלי להחזיק את הברכה מה גם שנעשה בו מצווה אשר הכפילה את הברכה באלפי מונים.
אם כן אנו רואים שישנם קמעות מותרות הניתנות ע''י צדיקי אמת ובכוונות נשגבות המסוגלות לישועה
והינם אוצרות של ממש.

 

סגולות וקמעות

 

 

עבור לתוכן העמוד
ספר הזוהר | קבלה | יודאיקה | חת"ת | חב"ד | מתנות יודאיקה | יודאיקה סיטונאות | תכשיטי קבלה | תשמישי קדושה